Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

  • Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

   Zapisy do klas pierwszych oraz do oddziału przedszkolnego
   w Szkole Podstawowej z oddziałami integracyjnymi im. J. Korczaka w Rudzie Bugaj
   od tego roku odbywać się będą wyłącznie elektronicznie poprzez złożenie wniosku na platformie rekrutacyjnej  
   https://aleksandrowlodzki.rekrutacje.edu.pl 

   Ważne terminy:

   -        dla rodziców składających wnioski o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej:

    

      31.01. – 25.02.2022 do godz. 16.00 – okres składania wniosków wraz z dokumentami

    

   -        dla rodziców składających wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego:

    

    01.03. – 11.03.2022 – termin składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym (dotyczy dzieci uczących się w oddziale przedszkolnym w naszej szkole).

   14.03. – 01.04.2022 do godz. 16.00 - składanie wniosków z załącznikami – o przyjęcie nowych dzieci.

  • Formularze