• Dzień Czystego Powietrza

    • 14 listopada obchodziliśmy w Polsce Dzień Czystego Powietrza,                 ustanowiony kilkanaście lat temu przez działającą m.in. na rzecz jakości powietrza Fundację Arka z Bielska-Białej. W roku 2019 po raz pierwszy obchodziliśmy też Europejski Dzień Czystego Powietrza zainicjowany przez Europejskie Stowarzyszenie Nauki Społecznościowej (ECSA) oraz grupę roboczą „Nauka społecznościowa dla czystego powietrza” działającą w Holandii.

     Media bombardują nas informacjami dotyczącymi problemów poszczególnych krajów z zanieczyszczeniami powietrza. W prasie, telewizji, radiu i Internecie najczęściej przytaczane są przykłady konkretnych państw i konsekwencji, jakie niosą ze sobą emisje zanieczyszczeń na danym terenie. Jakość powietrza przekłada się w znacznym stopniu na zdrowie ludzi i stan poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego. Zanieczyszczenia powietrza nie są problemem lokalnym. Powietrze nie zna granic.

     Zanieczyszczenia wytworzone w jednym miejscu mogą przemieszczać się na bardzo dalekie odległości, niejednokrotnie pokonując granice miast, państw a nawet kontynentów. Na globalny charakter zanieczyszczeń powietrza wskazuje także ich udział w zachodzących obecnie zmianach klimatu. Dyrektor Generalny Organizacji Zdrowia (WHO) uznał spalanie węgla za jeden z głównych czynników prowadzących do zmian klimatycznych i chorób powodowanych przez niebezpieczne substancje chemiczne oraz zanieczyszczenie i skażenie powietrza, wody i gleby.


     W dzisiejszych czasach wszyscy odpowiadamy za stan powietrza. Każdy z nas codziennie podejmuje wybory, które przekładają się na jakość powietrza w naszej okolicy, a często również na stan powietrza, którym oddychają ludzie na drugim końcu świata. Codziennie decydujemy o tym, z jakiego środka transportu skorzystamy, w jaki sposób ogrzejemy nasze domy czy jaką ilość zanieczyszczeń „wprowadzimy” do środowiska poprzez wybory konsumenckie – wyprodukowanie każdej kupionej przez nas rzeczy niesie ze sobą koszty środowiskowe.


     Artykuł zaczerpnięty ze strony https://www.ekokalendarz.pl/dzien-czystego-powietrza-pakiet-edukacyjny/#more-8081