• II MIĘDZYNARODOWEJ AKCJI BICIA REKORDU CZYTANIA NA PRZERWIE !

     • 28 października o godzinie 11: 30 nasza szkoła bierze udział w II MIĘDZYNARODOWEJ AKCJI BICIA REKORDU CZYTANIA NA PRZERWIE ! Udział w biciu rekordu bierze cała społeczność szkoły: wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji. Zapraszamy też chętnych rodziców. Przyjdźcie do nas z książką i dołączcie do akcji! Liczymy na Waszą pomoc.

     • SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

     • SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

       dla uczniów klas 0-III

      „Ojczyzna jest moim domem. Mnie w udziale Dom polski przypadł.

                                                                                         Julian Tuwim

      CELE KONKURSU:

      • rozwijanie kreatywności uczniów

      • kształtowanie tożsamości i przynależności narodowej

      • promowanie postaw patriotycznych dzieci

      • upowszechnienie dziecięcej twórczości w środowisku szkolnym

      UCZESTNICY:

      Konkurs adresowany jest dla uczniów klas 0-III naszej szkoły.

      Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych osobowych
      ( imię i nazwisko dziecka, klasa) i przekazaniem praw autorskich na rzecz organizatora ( w tym przypadku naszej szkoły) oraz do prezentacji prac na wystawie w naszej placówce. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców , przyznania nagród oraz zamieszczenia wizerunku dziecka na stronie
      FB SP z oddziałami integracyjnymi im. J. Korczaka w Rudzie Bugaj 

      FORMAT PRACY: A3 

      TECHNIKA WYKONANIA: dowolna

      PRZEBIEG/ ETAP KONKURSU:

       Etap I: klasowy – wychowawca wybiera 2 najładniejsze  prace  (podpisane z tyłu imieniem i nazwiskiem oraz klasa)

      Etap II: szkolny – komisja konkursowa wyłania najlepsze prace zgodnie z podanymi kryteriami.

      KRYTERIA OCENY PRACY: trafność doboru tematu pracy, twórcza pomysłowość i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu, stopień trudności oraz ogólna estetyka wykonania pracy. 

      TERMIN SKŁADANIA PRAC: Prace należy składać do 8 listopada 2021r. w sali 8                     

      (do p. Jolanty Ogińskiej)

      Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni i otrzymają dyplom.

      SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W KONKURSIE-  J. Ogińska

     • Obiady listopad

     • Obiady listopad – płacimy za 18 dni

      Uczniowie szkoły 90,00 zł.

      Uczniowie oddz. przedszk. 72,00 zł.

      Wpłaty do 25 października