• Informacje o administratorze strony

   Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj
   E-mail szkoły spruda@szkoly.lodz.pl
   E-mail administratora strony klasa.nr15@gmail.com
   Telefon 42 712 10 92
   Adres szkoły Ruda Bugaj 54, 95- 070 Aleksandrów Łódzki


   Inspektor Ochrony Danych Mariusz Stasiak vel Stasek: biuro@msvs.com.pl

   Korzystając ze strony https://spruda.edupage.org/  użytkownik akceptuje poniższe warunki polityki prywatności.

   Administrator zapewnia, iż dokłada należytej staranności, aby przetwarzane dane były zgodne z krajowymi i Europejskimi przepisami prawa.

   Pliki cookies są wykorzystywane m.in. w celu:

   • Dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika.

   • Prawidłowego wyświetlana strony internetowej na różnych urządzenia (min. laptop, komputer PC, smartfon, itp.)

   • Zapewnienie bezpieczeństwa przechowywanych danych.

   W jaki sposób strony EduPage są dostosowane do wymogów RODO?

   EduPage przechowuje dane w zabezpieczonych centrach przetwarzania danych, certyfikowanych DIN ISO/IEC 27001.

   W ramach system EduPage nie dokonujemy dalszego podpowierzania danych osobowych, z wyłączeniem sytuacji w których jest to konieczne w związku z powierzeniem ich do celów hostingowych oraz związanych z utrzymaniem infrastruktury serwerowej.

   EduPage nie udostępnia wprowadzonych przez klientów danych podmiotom trzecim. Jedynymi wyjątkami są eksporty danych zainicjowane przez szkołę. EduPage umożliwia szkołom eksport danych do systemów rządowych (w wybranych krajach) lub innych systemów wykorzystywanych przez szkołę. Dzieje się to tylko i wyłącznie na bezpośrednie polecenie szkoły, wydawane przez naciśnięcie specjalnego przycisku „Eksport” i tylko w zakresie opisanym powyżej.

   EduPage gwarantuje realizację prawa do bycia zapomnianym. Na prośbę szkoły usuwamy wszystkie dane wprowadzone do EduPage.

   EduPage ma wdrożone procedury, które odpowiadają za usunięcie wszystkich danych szkoły po okresie zakończenia korzystania z usługi przez klienta.

   EduPage gwarantuje prawo do przenoszenia danych. Wszystkie dane wprowadzone przez szkołę mogą być wyeksportowane, jeżeli szkoła chce przenieść je do innej usługi.

   Wykonujemy regularne kopie zapasowe danych przechowywanych w EduPage, które przechowujemy w odpowiednio zabezpieczonych centrach przetwarzania danych.

   Personel techniczny EduPage podpisuje umowy zobowiązujące go do zachowania poufności oraz określające prawa i obowiązki związane z ochroną prywatności oraz przetwarzaniem danych osobowych.

   EduPage używa kilkustopniowego systemu dostępu do danych przy świadczeniu pomocy technicznej. W standardzie pracownicy EduPage nie widzą i nie mają dostępu do danych osobowych wprowadzonych przez szkoły. Ten dostęp mogą uzyskać jedynie wtedy, kiedy jest to konieczne do obsługi wymagającego tego zgłoszenia technicznego lub konserwacji systemu.

   EduPage gromadzi i przetwarza dane statystyczne. Robimy to w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług.

   EduPage wykorzystuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić poziom bezpieczeństwa, który jest adekwatny do ryzyk związanych z zabezpieczaniem komunikacji pomiędzy klientem a EduPage.

   EduPage wykorzystuje redundancje danych – wszystkie Twoje dane są natychmiastowo replikowane do dwóch niezależnych, fizycznych maszyn.

   EduPage wykorzystuje szyfrowanie do ochrony informacji podczas ich przesyłania. Protokół HTTPS jest aktywowany domyślnie dla wszystkich klientów.

   Dokonujemy audytów systemu, skanując go pod kątem bezpieczeństwa z wykorzystaniem komercyjnie dostępnych narzędzi oraz własnych rozwiązań technologicznych. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa systemu lub wycieku danych, natychmiastowo powiadamiamy szkoły i przeprowadzamy niezbędne czynności, aby ograniczyć ewentualne, negatywne konsekwencje.

   EduPage ma wbudowany system przydzielania uprawnień. Administrator może przypisywać użytkownikom różne uprawnienia oraz role, aby mieć pewność, że mogą oni widzieć i modyfikować tylko te dane, które powinni.

   Najważniejsze moduły EduPage mają wbudowany rejestr historii zmian. Dla każdej zmiany można odczytać, który użytkownik zmodyfikował dane i kiedy to się stało.

   EduPage przechowuje logi aktywności użytkowników w celach bezpieczeństwa. Nasi pracownicy wspomogą Cię w przypadku incydentu bezpieczeństwa i pomogą je przeanalizować, np. w przypadku kiedy ktoś ukradnie dane dostępowe użytkownika. Nasze logi usuwamy w sposób trwały, po upływie 12 miesięcy.

   EduPage wykorzystuje usługę Google Analytics, aby gromadzić statystyczne informacje o wykorzystywaniu usługi EduPage. Informacje te są również dostępne dla firmy Google.

   EduPage wykorzystuje usługi chmurowe firmy Google (głównie dla celów związanych z wysyłaniem powiadomień typu Push).

   EduPage wykorzystuje usługi chmurowe firmy Apple (głównie dla celów związanych z wysyłaniem powiadomień typu Push).

    

    

    

  • Napisz do nas

   Jeżeli potrzebujesz więcej informacji napisz do nas
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać