• Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

    1.     Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych               1 września 2022 r.

    2.     Zimowa przerwa świąteczna                                                    23- 31 grudnia 2022 r.

    3.     Ferie zimowe                                                                                 16 stycznia - 29 stycznia 2023 r.

    4.     Wiosenna przerwa świąteczna                                                    6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

    5.     Egzamin ósmoklasisty                                                          23,24,25  maja 2023 roku

    6.     Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach   23 czerwca 2023 r.

    7.     Ferie letnie                                                                           24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.

    ·          

    ·          

    ·          

    ·         Zakończenie I półrocza                              15 stycznia 2023 r.

    ·         Rozpoczęcie II półrocza                             30 stycznia 2023 r.

    Terminy zebrań z rodzicami  w roku szkolnym 2022/2023   oraz wystawiania ocen

    Zebrania z rodzicami

    ·          8 września 2022r.

    ·         3 listopada 2022r.

    ·         5 stycznia 2023r. – podsumowanie I półrocza/Zapoznanie rodziców z wynikami nauczania.

    ·         16 marca 2023r.

    ·         6 czerwca 2023r. – podsumowanie pracy w roku szkolnym 2021/2022

    Konsultacje z rodzicami

    ·         18 grudnia 2022r.

    ·         11 maja 2022r. 

     

     

    Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

    31 października 2022 r.

    2  maja 2023 r.

    23,24,25 maja 2023 r.

    26 maja 2023 r.

    9 czerwca 2023 r.  

    22 czerwca 2023 r.    Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

    1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych               1 września 2021 r.
    2. Zimowa przerwa świąteczna                                                    23- 31 grudnia 2021 r.
    3. Ferie zimowe                                                                                 14 lutego - 27 lutego 2022 r.
    4. Wiosenna przerwa świąteczna                                                    14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.
    5. Egzamin ósmoklasisty                                                          24,25,26  maja 2022 roku
    6. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach   24 czerwca 2022 r.
    7. Ferie letnie                                                                           25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.
        • Zakończenie I półrocza                              30 stycznia 2022 r.
        • Rozpoczęcie II półrocza                             31 stycznia 2022 r.

    Terminy zebrań z rodzicami  w roku szkolnym 2021/2022   oraz wystawiania ocen

    Zebrania z rodzicami

    • 20 -21 września 2021r.
    • 18 listopada 2021r.
    • 20 stycznia 2022r. – podsumowanie I półrocza/Zapoznanie rodziców z wynikami nauczania.
    • 7 kwietnia 2022r.
    • 9 czerwca 2022r. – podsumowanie pracy w roku szkolnym 2021/2022

    Konsultacje z rodzicami

    • 28 października 2021r.
    • 16 grudnia 2021r. /KONSULTACJE ON-LINE/
    • 12 maja 2022r.

    Informacja o przewidywanych ocenach

    • Do 10 stycznia 2022r. - wystawienie ocen proponowanych
     w dzienniku
    • Do 17 stycznia 2022r. - wystawienie ocen klasyfikacyjnych
    • 30 maja 2022r. - wystawianie ocen proponowanych na koniec roku szkolnego
    • 6 czerwca 2022r. - wystawianie ocen rocznych/uczeń może poprawić ocenę na pisemną prośbę rodzica do nauczyciela.

     

     

     

    Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

    15 października 2021

    12 listopada 2021

    7 stycznia 2022

    2 maja 2022

    17 czerwca 2022