• flaga Uni Europejskiej na błękitnym tle
    • KORZYŚCI Z UDZIAŁU W OGÓLNOPOLSKIM PROGRAMIE EDUKACYJNYM „TWOJE DANE TWOJA SPRAWA”


    • Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest organizatorem ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje Dane Twoja Sprawa” Celem działań podejmowanych w ramach programu jest uwrażliwianie nauczycieli oraz uczniów na potrzebę ochrony danych osobowych i prywatności Program realizowany jest przez szkoły poprzez szkolenia rad  pedagogicznych, zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne i wydarzenia tematyczne.


     Jakie są korzyści dla uczniów?

      

     • wykazują się pomysłami, umiejętnościami, talentami plastycznymi, aktorskimi oraz sportowymi;
     • zdobywają odpowiednią wiedzę i umiejętności praktyczne dotyczące skutecznej ochrony siebie;
     • aktywnie spędzają czas uczestniczą w konkursach, zabawach, warsztatach, spotkaniach z ekspertami oraz zajęciach terenowych i wielu innych działaniach.

      

     Jakie są korzyści dla nauczycieli?
      

     • biorą udział w specjalistycznych szkoleniach, podczas których uzyskują wsparcie ekspertów i materiały edukacyjne
     • zdobywają wiedzę na temat realizacji obowiązków wynikających z RODO w sektorze oświaty
     • doskonalą umiejętności i warsztat edukatora w zakresie prowadzenia ciekawych zajęć z uczniami

      

     Jakie są korzyści dla szkół?

      

     • umożliwia kadrze pedagogicznej podnoszenie swoich kwalifikacji

     • promuje szkołę w środowisku lokalnym

     • przyczynia się do podnoszenia świadomości uczniów na rzecz zwiększenia ich bezpieczeństwa

      

      

    • SKUTECZNA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH INICJATYWA EDUKACYJNA SKIEROWANA DO UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

    • Ogólnopolski program edukacyjny Urzędu Ochrony Danych Osobowych dla szkół
     Podniesienie kompetencji pedagogów i nauczycieli, oraz edukowanie dzieci i młodzieży, jak mają chronić dane osobowe w realnym, jak i w cyfrowym świecie to główne cele ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje Dane Twoja Sprawa”, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jest on realizowany nieprzerwanie od 2009 roku pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka.

     Systemowa edukacja w całej Polsce
     Program „Twoje Dane Twoja Sprawa skierowany do szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz ośrodków doskonalenia nauczycieli, jest systemowym projektem edukacyjnym realizowanym na skalę ogólnopolską.

     Rocznie przystępuję do niego ponad 300 placówek, które podejmują różne działania edukacyjne na rzecz upowszechniania wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności zarówno w szkołach, jak i w lokalnych społecznościach. Statystycznie, rocznie Program realizuje ponad 4 000 nauczycieli oraz ponad 40 000 uczniów.

     Program „Twoje Dane Twoja Sprawa” od lat stanowi inspirację dla nauczycieli, uczniów i rodziców, który, biorąc w nim udział, pokazują, w jaki sposób można od najmłodszych lat uczyć dzieci zasad ochrony danych osobowych, przekazując trudne treści podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, debat, spotkań oraz przy wykorzystaniu gier i zabaw.

     Dwa etapy realizacji programu:

     • najpierw wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych i prawa do prywatności poszerzają nauczyciele, którzy biorą udział w dwudniowym szkoleniu oraz otrzymują materiały edukacyjne
     • w kolejnym etapie nauczyciele upowszechniają wśród uczniów zdobytą podczas szkolenia wiedzę zarówno prowadząc lekcje, jak i podejmując się realizacji innych niestandardowych działań