• plakat Bal Rady Rodziców
    • Zapraszamy na Bal

    • Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej z oddziałami integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj zaprasza serdecznie na Bajkowy Bal Karnawałowy.

     05.02.2022 roku zapraszamy serdecznie na Bajkowy Bal Karnawałowy, który odbędzie się w Naszej Szkole. Obowiązują bajkowe stroje karnawałowe i obuwie typu trampki.

     Integracja środowiska szkolnego to idea jaka przyświeca całej społeczności szkolnej oraz Radzie Rodziców, w związku z tym zapraszamy serdecznie, aby ten wesoły czas spędzić przy wspólnym biesiadowaniu w rytm muzyki jaką zaserwuje nam DJ. 

    • regulamin konkursu rady rodziców
    • Konkurs Rady Rodziców

    • Rada Rodziców Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Rudzie Bugaj ogłasza konkurs wpłat na fundusz Rady Rodziców pt:

     „Najwyższe wpłaty na fundusz Rady Rodziców”

      

     Poniżej publikujemy regulamin konkursu oraz zachęcamy wszystkich rodziców i prawnych opiekunów uczniów naszej szkoły do udziału.

      

      

     Regulamin konkursu Rady Rodziców do pobrania

   • Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów naszej szkoły.
    W jej skład wchodzą pojedynczy przedstawiciele klas, wybrani w tajnym głosowaniu podczas pierwszego zebrania rodziców uczniów danej klasy.

    Numer konta Rady Rodziców 

    98 8780 0007 0000 3779 1000 0001

    Kompetencje Rady Rodziców:
    Uchwala:
    - regulamin swojej działalności,
    - program wychowawczy szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną,
    - program profilaktyki w porozumieniu z radą pedagogiczną.
    Opiniuje:
    - program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,
    - projekt planu finansowego składany przez dyrektora,
    - zapisy w statucie szkoły,
    - wzór jednolitego stroju szkolnego,
    - organizację zajęć pozalekcyjnych,
    - organizację pracy szkoły,
    - pracę nauczycieli kończących staż na kolejny stopień awansu zawodowego,
    - zgodę wydaną przez dyrektora na działalność w szkole stowarzyszeń lub innych organizacji.
    Prawa Rady Rodziców:
    - wybierania swoich przedstawicieli do komisji, której zadaniem jest wybór dyrektora szkoły,
    - wnioskowanie wspólnie z radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim o nadanie imienia szkole,
    - pozyskiwania funduszy w celu wspierania działalności statutowej szkoły.


    W skład rady w roku szkolnym 2021/ 2022 wchodzą:
    Monika Stasiak vel Stasek - przewodnicząca
    Marcin Grabowski - zastępca przewodniczącej
    Aleksandra Turewicz - skarbnik
    Anna Świtkowska
    Katarzyna Brendel
    Aleksandra Piechocka
    Marta Żmudzka 
    Kamila Żołnierkiewicz
    Aleksandra Słomska
    Marta Słowikowska
    Ewelina Wdzięczna-Zych
    Magdalena Płaczkowska-Spruch