• Nasi nauczyciele

  • Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez przerwy zdobywa, ten może być nauczycielem innych. (Konfuncjusz)

    

   Dyrektor szkoły - Julita Osiecka

   Wicedyrektor szkoły - Bożena Sobczak

   Rada Pedagogiczna w roku szkolnym 2022/2023

   1. Cicha Dorota- edukacja wczesnoszkolna
   2. Cichy Tomasz- muzyka, plastyka
   1. Falkenberg Jacek- wychowanie fizyczne
   2. Górska Emilia- matematyka
   3. Izydorczyk Karolina- nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych, rewalidacja, matematyka
   4. Fuerst Krystyna- pedagog
   5. Kaczmarek Izabela- nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych, rewalidacja
   6. Klepacz Aldona -nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych, rewalidacja, terapia pedagogiczna
   7. Krasnodębska – Rogalska Renata- edukacja wczesnoszkolna, informatyka
   8. Kraszewska Karina - chemia, świetlica
   9. Król Aneta- j. angielski
   10. Krupińska  Karolina – edukacja wczesnoszkolna
   11. Kucner Ewa - edukacja wczesnoszkolna
   12. Kowalczyk Anna - nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych, rewalidacja
   13. Kurczyna Dariusz –pedagog
   14. Kurowska Jolanta- historia
   15. Lefik Magdalena - geografia
   16. Lewandowska Marzena- religia
   17. Łuczak Iwona -nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych, rewalidacja
   18. Matusiak Aneta - wychowanie przedszkolne
   19. Chmielewska Dagmara-nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych, rewalidacja,
   20. Nowak Anna -nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych, rewalidacja,
   21. Ogińska Jolanta - edukacja wczesnoszkolna
   22. Olczak Mariola - świetlica
   23. Olczak Marta- j. polski
   24. Osiecka Julita - dyrektor szkoły, etyka
   25. Padyk Paulina - nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych, rewalidacja,
   26. Pakulska Ośmiałowska Magdalena- j. angielski
   27. Pawłowska Agnieszka- psycholog
   28. Pisarek  Anna - wychowanie fizyczne
   29. Porczyńska Emilia - j. polski, biblioteka
   30. Pietrzak Robert - technika
   31. Przytuła Anna - edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna
   32. Guziak Anna -nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych, rewalidacja,
   33. Skolmowska Aleksandra- j. polski
   34. Sobczak Bożena - wicedyrektor szkoły, rewalidacja, nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych
   35. Stawowska Maria- nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych, rewalidacja
   36. Szadziuk Katarzyna -nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych, rewalidacja, infirmatyka
   37. Weremiuk Aleksandra - nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych, rewalidacja, logopedia
   38. Wdowiak Joanna - logopedia
   39. Wilczyńska Joanna  wychowanie przedszkolne, rewalidacja, integracja sensoryczna
   40. Wierzyńska Agnieszka - nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych, rewalidacja, integracja sensoryczna
   41. Zaspa Katarzyna -j. niemiecki
   42. Zaraś Ewa -nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych, rewalidacja

    Rada Pedagogiczna w roku szkolnym 2021/2022

   Cicha Dorota - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, świetlica szkolna

   Cichy Tomasz - muzyka, plastyka, świetlica szkolna

   Dębowska Paulina - nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych, rewalidacja, świetlica szkolna

   Falkenberg  Jacek - wychowanie fizyczne

   Górska Emilia- matematyka

   Izydorczyk Karolina- nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych, rewalidacja, świetlica szkolna

   Janicka Magdalena- fizyka

   Kaczmarek Izabela- nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych, rewalidacja

   Krasnodębska - Rogalska Renata- nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych, wychowanie fizyczne , świetlica szkolna, rewalidacja, informatyka

   Kraszewska Karina- chemia, świetlica szkolna

   Król Aneta - j. angielski

   Krupińska  Karolina - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, edukacja dla bezpieczeństwa

   Kucner Ewa - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, informatyka

   Kurczyna Dariusz- pedagog

   Kurowska Jolanta - historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie

   Lewandowska Marzena –religia

   Lefik Magdalena - geografia

   Matusiak Aneta- wychowanie przedszkolne, świetlica szkolna

   Nadolska Monika - nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych, rewalidacja

   Nowak Anna- nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych, rewalidacja, świetlica szkolna

   Ogińska  Jolanta - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, etyka, świetlica szkolna, informatyka

   Olczak Mariola - świetlica szkolna

   Olczak Marta - j. polski, świetlica szkolna

   Osiecka Julita - dyrektor szkoły, etyka, rewalidacja

   Ośmiałowska - Pakulska Magdalena  - j. angielski

   Ozimek Barbara - terapia pedagogiczna, rewalidacja

   Padyk Paulina - nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych, rewalidacja, świetlica szkolna

   Pawłowska Agnieszka- psycholog

   Pietrzak Robert – informatyka

   Porczyńska Emilia - j. polski

   Przytuła Anna- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, świetlica szkolna

   Sikorska Małgorzata- biologia, przyroda, technika, świetlica szkolna

   Skolmowska Aleksandra- j. polski, świetlica szkolna

   Sobczak Bożena - wicedyrektor szkoły, nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych, rewalidacja

   Stankiewicz Joanna- psycholog szkolny

   Stawowska Maria - nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych, rewalidacja

   Wdowiak Joanna - terapia logopedyczna, rewalidacja logopedyczna (neurologopedia)

   Weremiuk Aleksandra - nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych, rewalidacja

   Wierzyńska Agnieszka - nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych, rewalidacja, terapia integracji sensorycznej

   Wilczyńska Joanna- nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych, rewalidacja, terapia integracji sensorycznej

   Zaraś Ewa - nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych, rewalidacja

   Zaspa Katarzyna - j. niemiecki   Rada Pedagogiczna w roku szkolnym 2020/2021

   1.        Abramczyk Małgorzata - przyroda, biologia, technika, świetlica szkolna 

   2.        Cicha Dorota - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, świetlica szkolna 

   3.        Cichy Tomasz - muzyka, plastyka, świetlica szkolna 

   4.        Dębowska Paulina - nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych, rewalidacja, świetlica szkolna

   5.        Falkenberg  Jacek - wychowanie fizyczne

   6.        Górska Emilia- matematyka

   7.        Izydorczyk Karolina- nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych, rewalidacja, świetlica szkolna 

   8.        Kaczmarek Izabela- nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych, rewalidacja

   9.        Kierlik- Śmieszkowicz Aldona- geografia

   10.     Krasnodębska - Rogalska Renata- nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych, wychowanie fizyczne , świetlica szkolna, rewalidacja, informatyka

   11.     Król Aneta - j. angielski

   12.     Krupińska  Karolina - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, edukacja

   13.     Kucner Ewa - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, informatyka

   14.     Kurowska Jolanta - historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie

   15.     Lewandowska Marzena –religia

   16.     Łucki Stanisław - fizyka, chemia

   17.     Matusiak Aneta- wychowanie przedszkolne, świetlica szkolna

   18.     Nadolska Monika - nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych, rewalidacja

   19.     Ogińska  Jolanta - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, etyka, świetlica szkolna, informatyka 

   20.     Olczak Mariola - świetlica szkolna 

   21.     Olczak Marta - j. polski, świetlica szkolna 

   22.     Osiecka Julita - dyrektor szkoły, etyka, rewalidacja

   23.     Ośmiałowska - Pakulska Magdalena  - j. angielski

   24.     Ozimek Barbara - terapia pedagogiczna, rewalidacja

   25.     Padyk Paulina - nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych, rewalidacja, świetlica szkolna 

   26.     Pietrzak Robert – informatyka

   27.     Porczyńska Emilia - j. polski

   28.     Skolmowska Aleksandra- j. polski, świetlica szkolna

   29.     Sobczak Bożena - wicedyrektor szkoły, nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych, rewalidacja

   30.     Stankiewicz Joanna- psycholog szkolny

   31.     Stawowska Maria - nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych, rewalidacja

   32.     Wdowiak Joanna - terapia logopedyczna, rewalidacja logopedyczna (neurologopedia)

   33.     Weremiuk Aleksandra - nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych, rewalidacja

   34.     Wierzyńska Agnieszka - nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych, rewalidacja, terapia integracji sensorycznej

   35.     Zaraś Ewa - nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych, rewalidacja

   36.    Zaspa Katarzyna - j. niemiecki   Rada Pedagogiczna w roku szkolnym 2019/2020

   1.Abramczyk Małgorzata - przyroda, biologia, technika, świetlica szkolna 
   2.Andrysiak Izabela - nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych, rewalidacja, świetlica szkolna
   3.Cicha Dorota - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, świetlica szkolna 
   4.Cichy Tomasz - muzyka, plastyka, świetlica szkolna 
   5.Dębowska Paulina - świetlica szkolna 
   6.Ewa Kucner - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, informatyka
   7.Falkenberg Jacek - wychowanie fizyczne
   8.Górska Emilia- matematyka, informatyka
   9.Izydorczyk Karolina- nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych, rewalidacja, świetlica szkolna 
   10.Kierlik- Śmieszkowicz Aldona- geografia
   11.Krasnodębska - Rogalska Renata- nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych, wychowanie fizyczne , świetlica szkolna, rewalidacja 
   12.Król Aneta - j. angielski
   13.Krupińska  Karolina - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, edukacja dla bezpieczeństwa, rewalidacja
   14.Kurczyna Dariusz - pedagog szkolny, świetlica szkolna, rewalidacja 
   15.Kurowska Jolanta - historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie
   16.Lewandowska Marzena -religia
   17.Łucki Stanisław - fizyka, chemia
   18.Matusiak Aneta- wychowanie przedszkolne, świetlica szkolna 
   19.Nadolska Monika - nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych, rewalidacja
   20.Ogińska  Jolanta - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, etyka, świetlica szkolna 
   21.Olczak Mariola - świetlica szkolna 
   22.Olczak Marta - j. polski, świetlica szkolna 
   23.Osiecka Julita - dyrektor szkoły, etyka, rewalidacja
   24.Ośmiałowska - Pakulska Magdalena  - j. angielski
   25.Ozimek Barbara - terapia pedagogiczna, rewalidacja
   26.Padyk Paulina - nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych, rewalidacja, świetlica szkolna 
   27.Pawłowska Agnieszka - psycholog szkolny, rewalidacja
   28.Pietrzak Robert - informatyka
   29.Porczyńska Emilia - j. polski
   30.Sobczak Bożena - wicedyrektor szkoły, biblioteka szkolna
   31.Stawowska Maria - nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych, rewalidacja
   32.Tyluś Aleksandra - terapia pedagogiczna
   33.Wdowiak Joanna - terapia logopedyczna, rewalidacja logopedyczna (neurologopedia)
   34.Weremiuk Aleksandra - nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych, rewalidacja
   35.Wierzyńska Agnieszka - nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych, rewalidacja, terapia integracji sensorycznej
   36.Wiktorowska Sylwia -matematyka, informatyka , świetlica szkolna 
   37.Zaraś Ewa - nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych, rewalidacja
   38.Zaspa Katarzyna - j. niemiecki