• Samorząd uczniowski

   • 14.06.2020 20:55
   • Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
    Magdalena Pakulska-Ośmiałowska i Emilia Porczyńska
                                    

    Skład Samorządu Uczniowskiego:
    Przewodnicząca:
    Zastępca:
    Sekretarz:

   •  Cele główne:

    *Organizowanie uczniów na rzecz wspólnej działalności na terenie klasy i szkoły.

    *Kształtowanie cech osobowości uczniów do samodzielności, obowiązkowości i odpowiedzialności.

    *Wyrabianie umiejętności współdziałania w zespołach uczniowskich.

    *Kształtowanie umiejętności projektowania i organizowania imprez szkolnych.

    *Wdrażanie podstawowych zasad wychowania.

    *Kształtowanie właściwych postaw patriotycznych.

    *Poznawanie tradycji regionalnych.

    *Rozwój zainteresowań.

    *Organizowanie akcji na rzecz potrzebujących pomocy.

    *Zaspokajanie potrzeby twórczej aktywności.

    *Rozwijanie uzdolnień plastycznych i technicznych.


    Nasze zrealizowane zadania, nasze osiągnięcia i sukcesy:

    1. Przeprowadzenie kampanii wyborczych i wyborów do Samorządu Uczniowskiego oraz wyborów  Rzecznika Praw Uczniów (wprowadzenie kart do głosowania i list wyborczych - ordynacja wyborcza, komisji wyborczej);

    2. Stworzenie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz Planu Pracy SU na bieżący rok szkolny;

    3. Realizacja i nadzór nad zadaniami w ramach konkursu międzyklasowego "Super Klasa";

    4. Przygotowanie upominków dla pracowników szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej;

    5.  Rozpoczęcie akcji "Szczęśliwy Numerek";

    6. Udział w akcji "Góra grosza";

    7. Udział w akcji "zbiórka zakrętek";

    8. Dzień Pluszowego Misia (konkurs dla klas 1-3);

    9. Dyskoteka andrzejkowa;

    10. Kiermasz ciast.

   • Wróć do listy artykułów