• Plan pracy SKW

    •  

      

      

     Plan pracy Szkolnego Koła Wolontariatu „Serce na dłoni”

     Rok szkolny 2020/2021

      

     „Każdy ma coś, co może dać innym”

     B. Bush

      

     W roku szkolnym 2020/2021 Szkolne Koło Wolontariatu zajmie się propagowaniem postaw proekologicznych wśród uczniów naszej szkoły oraz społeczności lokalnej. Wybrane działania mają w efekcie doprowadzić do tego, że uczniowie naszej szkoły staną się osobami wrażliwymi w obcowaniu z przyrodą, szanującymi ją, odkrywającymi jej uroki, umiejącymi się o nią troszczyć, potrafiącymi zachowywać się z szacunkiem wobec środowiska naturalnego, w którym przebywają.

      

     WRZESIEŃ

     - Akcja rekrutacyjna w szkole.

     - Zaplanowanie całorocznej pracy SKW „Serce na dłoni” i „Wolontariatu Junior”.

     - Dokonanie wyboru do Rady SKW „Serce na dłoni”.

     - Przygotowanie legitymacji dla wolontariuszy na bieżący rok szkolny.                   

     - Przygotowanie gazetki informacyjnej o pracy koła.

     - Zaopiekowanie się młodszymi koleżankami i kolegami w szkole. Pomoc w odnalezieniu się w nowym miejscu.

     - Pomoc w organizacji akcji „Sprzątanie Świata”

      

                                                                         

      

      

     PAŹDZIERNIK

     - Ogłoszenie konkursu fotograficznego o tematyce „Piękno przyrody” i „Obszary zniszczeń przyrody     przez człowieka”

     - „Z natury segreguję…” zorganizowanie warsztatów prawidłowego segregowania odpadów, zbierania odpadów do właściwych pojemników, wyrobienie nawyku segregacji odpadów.

     - Opieka nad niepełnosprawnymi uczniami podczas przerw (wspólne zabawy, zapewnienie towarzystwa        i opieki).

     - Wspieranie nauczycieli podczas pełnienia dyżurów na korytarzach.

     - Współpraca z SU

     - Zaopiekowanie się młodszymi koleżankami i kolegami. Pomoc w odnalezieniu się w nowym miejscu.

      

     LISTOPAD

     - Organizacja Dnia Czystego Powietrza 14 listopada

     - Opieka nad potrzebującymi uczniami podczas przerw (wspólne zabawy, zapewnienie towarzystwa i opieki).

     - Współpraca z SU

     - Wspieranie nauczycieli w trakcie pełnienia dyżurów szkolnych.

     GRUDZIEŃ

     - Obchody dnia wolontariusza w szkole (kiermasz „ eko-soków ”, gry i zabawy promujące zachowania proekologiczne wśród uczniów naszej szkoły)

     - Obchody Międzynarodowego Dnia  Praw Zwierząt” Zbiórka karmy oraz starych koców dla zwierząt mieszkających w schronisku

     - Przygotowanie wolontariuszy do wzięcia udziału w WOŚP

     - Opieka nad potrzebującymi uczniami podczas przerw (wspólne zabawy, zapewnienie towarzystwa i opieki).

     - Współpraca z SU

     - Wspieranie nauczycieli w trakcie pełnienia dyżurów szkolnych.

     STYCZEŃ

     - Przygotowanie przedstawienia o tematyce ekologicznej i zaprezentowanie go społeczności naszej szkoły.

     - Opieka nad potrzebującymi uczniami podczas przerw (wspólne zabawy, zapewnienie towarzystwa i opieki).

     - Współpraca z SU

     - Wspieranie nauczycieli w trakcie pełnienia dyżurów szkolnych.

      

      

     LUTY

     - Obchody Dnia Demokracji Zwierzyny Leśnej

     - Opieka nad potrzebującymi uczniami podczas przerw (wspólne zabawy, zapewnienie towarzystwa i opieki).

     - Współpraca z SU

     - Wspieranie nauczycieli w trakcie pełnienia dyżurów szkolnych.

     MARZEC

     - Zaproszenie do szkoły gościa kompetentnego w danej tematyce np.: leśnika lub przedstawiciela Wydziału Ochrony Środowiska.

     - Pomoc w pracach w szkolnym ogródku dydaktycznym.

     - Opieka nad potrzebującymi uczniami podczas przerw (wspólne zabawy, zapewnienie towarzystwa i opieki).

     - Współpraca z SU

     - Wspieranie nauczycieli w trakcie pełnienia dyżurów szkolnych.

     KWIECIEŃ

     - Zorganizowanie happeningu z okazji Święta Ziemi, przemarsz ulicami miasta, zwrócenie jak największej liczby osób na problemy, z którymi boryka się nasza Planeta.

     - Pomoc w pracach w szkolnym ogródku dydaktycznym.

     - Opieka nad potrzebującymi uczniami podczas przerw (wspólne zabawy, zapewnienie towarzystwa i opieki).

     - Współpraca z SU

     - Wspieranie nauczycieli w trakcie pełnienia dyżurów szkolnych.

     MAJ

     - Zorganizowanie gier i zabaw dla dzieci i dorosłych promujących wiedzę ekologiczną podczas pikniku rodzinnego.

     - Opieka nad potrzebującymi uczniami podczas przerw (wspólne zabawy, zapewnienie towarzystwa i opieki).

     - Współpraca z SU

     - Wspieranie nauczycieli w trakcie pełnienia dyżurów szkolnych.

      

     CZERWIEC

     - „Ekologiczne potyczki” – spotkania zespołów klasowych z wolontariuszami, sprawdzenie wiedzy                 i umiejętności ekologicznych zdobytych przez uczniów w ciągu roku. Wyłonienie „EKOklasy”.

     - Opieka nad potrzebującymi uczniami podczas przerw (wspólne zabawy, zapewnienie towarzystwa i opieki).

     - Współpraca z SU

     - Wspieranie nauczycieli w trakcie pełnienia dyżurów szkolnych.

     - Podsumowanie rocznej działalności SKW „Serce na dłoni”. Wybór wolontariuszy roku 2020/2021.

      

      

      

      

       

      

      

      

     Każdemu sercu bliska,

     ochrona środowiska.

     😊