• Szkolny konkurs ortograficzny

     • Regulamin Szkolnego Konkursu Ortograficznego

      "Majowy Mistrz Ortografii"

      dla uczniów klas IV-VII

      I edycja


      Cele:

      • Doskonalenie poprawności ortograficznej.
      • Posługiwanie się w piśmie poprawną polszczyzną.
      • Mobilizowanie do poznania i utrwalania reguł ortograficznych.
      • Rozbudzanie motywacji do korzystania ze słowników ortograficznych.
      •  Zachęcanie do zabawy z ortografią.
      • Wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych kompetencji. 


      Ustalenia ogólne: 

      a) Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny .

      b) W etapie szkolnym mogą brać udział chętni uczniowie z klas IV-i VII.

      c) Konkurs jest dwuetapowy. W etapie początkowym uczniowie napiszą dyktando ze słuchu. Z każdej z klas wytypowanych zostanie po dwóch uczniów ( z najwyższymi wynikami). W etapie drugim uczniowie napiszą dyktando ze słuchu oraz rozwiążą krótki test ortograficzny.

      d) Tytuł „MAJOWEGO MISTRZA ORTOGRAFII" otrzyma laureat z najwyższą liczbą punktów.

      Zakres wymagań:

      Konkurs obejmuje następujące treści edukacji polonistycznej, przewidziane w podstawie programowej dla klasy IV-VII szkoły podstawowej:

      •      Pisownia wyrazów wielką, małą literą;

      • Pisownia wyrazów z „ó" wymiennym i niewymiennym;
      • Pisownia wyrazów z „rz" po spółgłoskach;

      •      Pisownia wyrazów z „rz" wymiennym i niewymiennym;

      •      Pisownia wyrazów z „ż" wymiennym i niewymiennym;

      •      Pisownia wyrazów z „h", „ch" wymiennym i niewymiennym;

      •      Pisownia wyrazów z „ę", „ą", ,,en”, ,,em”, ,,on”, ,,om”;

      •      Pisownia partykuły ,,nie” z różnymi częściami mowy.


       Termin konkursu:  18.05.2022r.

      Czas trwania: 2 godz. lekcyjne


     • Wyniki konkursu

     • Nasz szkoła wzięła udział w konkursie na najlepszy krótki materiał filmowy promujący szczepienia przeciw COVID-19, organizowany przez Wojewodę Łódzkiego. Miło nam ogłosić, że zajęliśmy 6 miejsce na 68 zgłoszonych szkół. Dzięki temu wyróżnieniu nasza szkoła wzbogaci się o niesamowity sprzęt sportowy!!!

      konkurs_film.doc     • Obiady maj

     • Koszt obiadów – maj/2022 (17 dni)

      Uczniowie szkoły – 85,00 zł.

      Uczniowie oddz. przedszk. – 68,00 zł.

      Wpłaty do 10 maja.