• "Informacją Naczelnika Wydziału Edukacji Kultury i Sportu w Aleksandrowie Łódzkim"

     • Drodzy rodzice/uczniowie

      W związku z aktualną sytuacją epidemiczną informuję, iż:

      - w sytuacji wystąpienia w szkole potwierdzonego przypadku zakażenia COVID-19 osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobą zakażoną zostaną o tym poinformowane

      - Sanepid jako podmiot uprawniony decyduje o zastosowaniu nadzoru, izolacji lub kwarantanny

      - Dyrektor ani żaden inny pracownik szkoły nie jest upoważniony do podawania personaliów osób przebywających na zwolnieniu lekarskim lub kwarantannie, chyba że obowiązek taki nałoży na szkołę sanepid.

      Jeżeli macie Państwo obawy lub wątpliwości co do sytuacji epidemicznej prosimy o kontakt ze szkołą/placówką, postaramy się rozwiać wszelkie Państwa wątpliwości.

      Zdrowie i dobro naszych uczniów i ich rodzin oraz pracowników to cel nadrzędny prosimy więc o zaufanie i współpracę.

      W załączeniu stanowisko Urzędu Ochrony Danych osobowych w temacie udostępniania informacji o zakażeniu koronawirusem.

      Dziś życzę wszystkim uczniom, przedszkolakom i ich rodzinom zdrowia i powrotu do normalności.

     • SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

     • SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

       Dla uczniów klas 0-III

      Polska moja Ojczyzna

      CELE KONKURSU:

      • rozwijanie kreatywności uczniów
      • kształtowanie tożsamości i przynależności narodowej
      • promowanie postaw patriotycznych dzieci
      • upowszechnienie dziecięcej twórczości w środowisku szkolnym

      UCZESTNICY:

      Konkurs adresowany jest dla uczniów klas 0-III naszej szkoły.

      Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych osobowych( imię i nazwisko dziecka, klasa) i przekazaniem praw autorskich na rzecz organizatora ( w tym przypadku naszej szkoły) oraz do prezentacji prac na wystawie w naszej placówce. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców , przyznania nagród oraz zamieszczenia wizerunku dziecka na stronie internetowej SP z oddziałami integracyjnymi im. J. Korczaka w Rudzie Bugaj.

      FORMAT PRACY: A3 lub A2

      TECHNIKA WYKONANIA: dowolna

      PRZEBIEG/ ETAP KONKURSU:

      Etap I: klasowy – wychowawca wybiera 3 najładniejsze  prace  (podpisane z tyłu imieniem i nazwiskiem oraz klasa)

      Etap II: szkolny – komisja konkursowa wyłania najlepsze prace zgodnie z podanymi kryteriami.

      KRYTERIA OCENY PRACY: trafność doboru tematu pracy, twórcza pomysłowość i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu, stopień trudności oraz ogólna estetyka wykonania pracy.

      TERMIN SKŁADANIA PRAC: Prace należy składać do 28 października 2020r. w sali 14   ( do p. Jolanty Ogińskiej)

      Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni i otrzymają dyplom.

      SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W KONKURSIE-  J. Ogińska
                                           

     • KONKURS

     • ZDJĘCIE NASZEGO PUPILA

      Celem konkursu jest zainteresowanie fotografią i rozbudzenie wrażliwości do zwierząt

       

      Kategorie konkursu:

      • klasy I-IV
      • klasy V-VIII

       

      Zadaniem konkursu jest zrobienie zdjęcia swojemu pupilowi. Autorem może być tylko jedna osoba. Zdjęcia należy  przesłać na adres mailowy: mojpupil.rudabugaj@gmail.com Zdjęcia muszą być podpisane.

       

      Do konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie zdjęcia autorstwa uczestnika, nienaruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie poprzednio niepublikowane.

       

      Ramy czasowe:

      • Przekazanie lub przesłanie prac do 30 października 2020 r.
      • Zdjęcia będą wyświetlone na szkolnym tv.
      • Jury wybierze na najładniejsze zdjęcie odbędzie się w dniu 5 listopada 2020 r.

       

      Opiekunowie konkursu: Karolina Izydorczyk, Paulina Dębowska

       

      Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania prac konkursowych na stronie szkoły.

       

      ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

      klasy 1-4:

      1 m-ce :

      Róża G kl.I

      Marcelina B kl.I

      Szymon N kl.1

      Ksawery K kl.IV

      2 m-ce:

      Hubert N kl.IV

      Jan G kl.I

      3m-ce:

      Zosia T kl.III

      Natasza M kl.III

      Maks P kl.IV

      Amelia R kl.IV

      Wyróżnienia:

      Michał K kl.III

      Filip F kl.IV

      Konrad N kl.III

      Amelia W kl.IIb

      Nikola H III

       

      klasy 5-8:

      1 m-ce:

      Julia S kl.VIIb

      2m-ce:

      Maja D VIIa

      3 m-ce:

      Milena Ś VIb

      Wyróżnienia:

      Oliwia K VI

      Kuba R V

      Kacper H VI

      Krystian M VIIb

      Lidia R VI b

       

     • UWAGA! Świadczenie „DOBRY START” tzw. 300+

     • Jeśli nie złożyłeś/aś jeszcze wniosku o świadczenie „DOBRY START” to przypominamy:

      300 złotych płatne raz w roku – tyle wynosi świadczenie “Dobry start” dla każdego uczącego się dziecka. Co ważne, świadczenie przysługuje bez względu na osiągane dochody.

      Kto może skorzystać ze świadczenia?

      Świadczenie “Dobry Start” przysługuje raz w roku na każde rozpoczynające rok szkolny dziecko, uczące się w szkole podstawowej, ponadpodstawowej, szkole dla dorosłych lub szkole policealnej do ukończenia przez nie 20 roku życia. Osoby legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności będą mogły otrzymać wsparcie do 24 roku życia. Wypłata świadczenia “Dobry Start” nie jest uzależniona od dochodu, ale będzie trzeba złożyć wniosek. Programem nie zostały objęte dzieci w zerówce oraz studenci.

      Jak złożyć wniosek?

      Przez internet – do 30 listopada

      Wniosek można składać elektroniczne za pośrednictwem:

      Osobiście – do 30 listopada

      Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim
      Dział świadczeń wychowawczych
      ul. Warszawska 10
      (Pn.12-16, Wt.8-17, Śr.8-16, Cz.10-16, Pt. dzień bez interesanta)

      UWAGA!
      Ostateczny termin ubiegania się o świadczenie “Dobry Start”, bez względu na sposób złożenia wniosku, upływa 30 listopada danego roku.  Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.

       

      Uwaga! W tym roku 500+ bez wniosku!

      Przypominamy, że w tym roku nie trzeba składać kolejnego wniosku o świadczenie 500+. Wniosek złożony w terminie od 1 lipca 2019 r., to świadczenie przyznane do końca maja 2021 r. Nabór nowych wniosków o 500+ rozpocznie się 1 lutego 2021 r.

       

       

      OPS w Aleksandrowie Łódzkim
      Kierownik działu świadczeń wychowawczych
      ANETA JOŃCZYK