• Szkolny konkurs plastyczny „Moje bożonarodzeniowe marzenie” WYNIKI

     • Regulamin konkursu

      CELE

      1. Celem konkursu jest:

      - rozwijanie talentów plastycznych,

      - kształtowanie wyobraźni plastycznej inspirowanej tematyką konkursu,

      - rozwijanie zdolności manualnych,

      - kształtowanie wyobraźni plastycznej,

      - nawiązanie do atmosfery Świąt Bożego Narodzenia.

       

                                                     UCZESTNICY KONKURSU

      1. Konkurs jest skierowany dla uczniów oddziału przedszkolnego oraz uczniów klas 1-5. Każdy z uczestników ma prawo złożyć jedną pracę nawiązującą do tematu konkursu. Pracę można przesłać w formie zdjęcia na adres mailowy: paulinam88@onet.pl lub dostarczyć osobiście do szkoły (sala nr 3). Każdą pracę należy podpisać , podać: imię, nazwisko, klasę do której uczęszcza uczeń. Prace pozostają do dyspozycji organizatora konkursu na czas świąteczny.

      Prace konkursowe należy dostarczyć do 11.12.2020 r.

       

                                                     TECHNIKA PRACY

      1. Praca może być wykonana techniką dowolną (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie itp.).

       

      FORMAT

       

      1. Format pracy: A3 lub A

      OCENA PRAC KONKURSOWYCH

       

      1. Kryteria oceniania:

      - wrażenia artystyczne wykonanej pracy,

      - oryginalność, pomysłowość, kreatywność,

      - wkład pracy, estetyka wykonania,

      - zgodność z tematem.

       

                                                     WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW I PRZYZNANIE NAGRÓD

      Prace będą oceniane w trzech kategoriach: I kategoria: oddział przedszkolny- kl. 1, II kategoria: kl. 2- kl. 3, III kategoria: kl. 4- kl. 5. Spośród zgłoszonych do konkursu wytworów, komisja wybierze prace, które zostaną wyróżnione. Laureaci I, II, III miejsca w obu kategoriach otrzymują upominki oraz dyplomy. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie szkoły. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach indywidualnie.

       

       

      Koordynator: Paulina Padyk

       

      Wyniki konkursu plastycznego pt. „Moje bożonarodzeniowe marzenie”

       

      Jury wyłoniło zwycięzców i przyznało nagrody w trzech kategoriach.

      I kategoria: oddział przedszkolny- kl.

      Miejsce I: I-Piotr Wiliński

      Miejsce II: Weronika Kraszewska, Milena Kuryluk, Anastazja Pytlińska

      Wyróżnienia: Zofia Turewicz, Igor Kumór

      II kategoria: kl.2-kl.3

      Miejsce I: Wojciech Jędrzejczak i Piotr Sosnkowski

      III kategoria: kl. 4- kl. 5

      Miejsce I: Ksawery Kustra

      Wyróżnienia: Filip Florczak, Hubert Florczak

       

      Zwycięzcom i wszystkim biorącym udział w konkursie serdecznie gratuluję.

       

      Paulina Padyk 

       

     • II miejsce w Konkursie Ogólnopolskim

     • II miejsce w Konkursie Ogólnopolskim

          We wtorek 10 listopada br. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Gierałtowicach w województwie śląskim, nastąpiło rozstrzygnięcie V Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego  „Jesień w oczach dziecka”. Na konkurs napłynęło aż 2349 prac z 276 placówek, ukazujących piękno jesiennej przyrody. Wśród  nagrodzonych prac znalazła się praca uczennicy klasy III  Mai Żołnierkiewicz, która zajęła II miejsce.

             Gratulujemy  !                                    op. J. Ogińska

     • Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Polska moja Ojczyzna"

     •      W październiku  został ogłoszony konkurs plastyczny dla uczniów klas 0-III pod hasłem: Polska moja Ojczyzna.

      Organizatorem konkursu była pani Jolanta Ogińska. W konkursie plastycznym zgłoszono 12 prac. Uczniowie biorący udział zostali podzieleni na dwie grupy wiekowe: kl.0-I oraz II-III .

      Jury  w składzie : dyrektor szkoły –p. Julita Osiecka oraz  wicedyrektor szkoły p. Bożena Sobczak oceniało wszystkie prace według następujących kryteriów: trafność doboru tematu pracy, twórcza pomysłowość
      i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu oraz ogólna estetyka wykonania pracy. W dniu 30 października 2020 roku konkurs został  rozstrzygnięty. Pani Dyrektor wręczyła wszystkim uczestnikom nagrody i dyplomy.

      Nagrodzono: kl. 0 – Michalina Gawęda , kl. I – Marcelina Błaszczyk,

       kl. II b- Wojciech Jędrzejczak, kl. III – Zosia Nadolska i Konrad Nowakowski

      Wyróżniono : kl. 0- Weronika Kraszewska i Anastazja Pytlińska, kl. II a-Maja Bartosik, kl. II b- Alicja Kuryluk,
      kl. III- Nikola Hazy, Bartek Jóźwiak i Janek Szulc.

      Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie. Zwycięzcom gratulujemy
      i zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych konkursach.                                                                                       (op. OJ)