• "WITAJ MAJ"

     •                               „WIWAT MAJ”   II edycja 2021/2022                             

                                         

      Szkolny projekt upamiętnienia 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dnia Flagi i Dnia Zwycięstwa.

      Celem projektu jest rozwój postaw patriotycznych młodego pokolenia, upamiętnienie ważnych  wydarzeń z historii Polski.

      Cele szczegółowe:

      • uświadomienie znaczenia świąt państwowych: Święta Pracy,  Konstytucji 3 Maja, a także Dnia Flagi  i Dnia Zwycięstwa.
      • rozwój postaw patriotycznych; szacunku do kultury i tradycji polskiej, symboliki narodowej
      • edukacja historyczna
      • kształtowanie świadomości obywatelskiej oraz więzi z krajem ojczystym
      • tworzenie sytuacji wyzwalających emocjonalny związek z krajem ojczystym przez uczestnictwo w spotkaniach, uroczystościach i konkursach
      • kształtowanie odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości państwowych
      • rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności
      • Zachęcanie do uczestnictwa w kulturze.
      • rozwijanie twórczego zaangażowania uczniów
      • wyrabianie nawyku dbałości o kulturę języka na różnych poziomach (ortograficznym, interpunkcyjnym, leksykalnym, składniowym, fleksyjnym, graficznym)
      • wdrożenie uczniów do pracy samokształceniowej przy wyszukiwaniu informacji z dostępnych źródeł wiedzy
      • kreowanie postaw prozdrowotnych poprzez kształtowanie nawyków aktywności ruchowej.
      • rozwijanie   kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych.  
      • promowanie różnorodnych aktywności i osiągnięć uczniów.
      • Rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy i współdziałania w grupie;


      Projekt jest skierowany do społeczności szkolnej na różnych poziomach i daje możliwość wszystkim uczniom do wykazania się zaangażowaniem,  kreatywnością,    umiejętnościami, talentami, wiedzą.


      Czas trwania projektu: 29 kwietnia 2022r. - 10 maja 2022r.


      Formy realizacji: udział uczniów w następujących konkursach:


      • Spacer z flagą    -  konkurs fotograficzny dla klas 0-VIII
      • „Wiwat Maj 2022”- konkurs na spot filmowy reklamujący polską flagę – praca grupowa – klasy 0-VIII
      • "Historia w słowach zamknięta" – opowiadanie - konkurs literacki dla klas VI-VIII
      • "Za to kocham Polskę" - konkurs literacki na wiersz  dla klas I-V
      • „Polskie symbole narodowe”  - konkurs historyczny dla klas IV -V
      • „Twórcy Konstytucji 3 maja” – konkurs historyczny dla klas VI-VIII
      • Majowym krokiem po zdrowie  - konkurs sportowy dla klas 0 – VIII       Ogólne zasady przeprowadzania konkursów:

      • Uczniowie zgłaszają się do konkursów w przewidzianej dla nich kategorii wiekowej.
      • Uczeń może wziąć udział w dowolnej liczbie konkursów.
      • Regulaminy poszczególnych konkursów zostaną zamieszczone na stronie szkoły https://spruda.edupage.org/ , w strumieniu Samorządu Szkolnego oraz w strumieniach przedmiotów: język polski, historia, plastyka, wychowanie fizyczne do 22 kwietnia 2022r..
      • Prace uczniowie wykonują i odsyłają zgodnie z zapisem w regulaminie danego konkursu do 10 maja.
      • Konkursy  z historii odbędą się 10 maja.
      • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminów.


      Nagrody:

      • Za udział w konkursie – 3 punkty z zachowania.
      • Za zajęcie kolejnych miejsc – punkty z zachowania przyznaje jury.
      • Za zajęcie miejsc od 1 do 3 – nagrody rzeczowe i dyplomy uznania.
      • Dodatkowe nagrody przyznają organizatorzy konkursów zgodnie z regulaminem konkursu.


      Podsumowanie projektu:

      • Wstępne   - do 20 maja 2022r., (ustalenie miejsc, przyznanie punktów)
      • Wręczenie nagród i dyplomów – 1 czerwca 2022r., (termin może ulec zmianie)

      Ewaluacja:

      • Ocena liczby uczestników konkursów i jakości  wykonania zadań konkursowych                                     Koordynator projektu: Jolanta Kurowska

                                     Organizatorzy: Tomasz Cichy

                                                                 Renata Krasnodębska-Rogalska

                                                                 Jolanta Kurowska

                                                                 Marta Olczak

                                                                 Emilia Porczyńska

      konkurs_historyczny_kl._IV-VI_Polskie_symbole_narodowe.docx

      ​​​​​​​
      konkurs_historyczny_kl._VII-VIII.docx

      Konkurs_na_spot_reklamowy.docx

      konkurs_sportowy_-_II_edycja.docx

      regulamin_k.literacki_VII-VIII.docx

      REGULAMIN_KONKURSU_LITERACKIEGO_NA_WIERSZ.docx​​​​​​​

      Nacobezu_-_opowiadanie(1).odt

      Wiwat_maj_2022_konkurs_fotograficzny.odt​​​​​​​

     • ODZNAKI KORCZAKOWSKIE- KWIECIEŃ 2022

     • Ia

      1. Maciej Żołnierkiewicz- Mały Sportowiec

      2. Aleksander Nowak- Mały Sportowiec

      3. Martyna Spychalska- Ambasador Kultury

      4. Oskar Błaszczyk - Sowa Mądra głowa

      5. Lena Szwedziak- Ambasador Kultury

      Ib

      1. Krzysztof Słowikowski - Pracowity jak Mrówka

      2. Hanna Kołuda - Ambasador Kultury

      3. Olaf Kaczmarek - Mały Sportowiec

      4. Antoni Snelewski - Mały Artysta

      IIa

      1. Róża Grędecka- Pomocna Dłoń

      2. Pola Sznajder- Pomocna Dłoń

      3. Jan Gebler- Mierzwa- Sowa Mądra Głowa

      4. Szymon Hajdys- Mały Sportowiec

      IIb

      1. Piotr Wiliński- Sowa Mądra Głowa

      2. Stefan Piątek- Mały Sportowiec

      3. Amelia Mirowska- Mały Artysta

      IIIa

      1. Szymon Sznajder - Sowa Mądra Głowa

      2. Julia Rogowska - Pracowita jak Mrówka

      3. Matylda Jańczak - Mały Artysta

      4. Kamil Cebula  - Pracowity jak Mrówka 

      5. Paulina Kozłowska - Pomocna Dłoń

      IIIb

      1. Zofia Pilarska- Pracowita jak Mrówka

      2. Jakub Jaworski - Pracowity jak Mrówka

      3. Alicja Kuryluk- Pracowita jak Mrówka

      4. Natan Grzelczyk - Sowa Mądra Głowa

      IV

      1. Michał Król - Ambasador Kultury

      2. Konrad Nowakowski - Pomocna Dłoń

      3. Paweł Stechni - Sowa Mądra Głowa

      4. Jan Szulc - Mały Artysta 

      5. Maurycy Pietras - Mały Sportowiec

      V

      1. Karolina Kulon- Sercem  do Serca

      2. Maria Szumińska- Sercem  do Serca

      3. Jagoda Sierna- Sercem  do Serca

      4. Adam Miżałek- Ambasador Kultury i Bezpieczeństwa

      VI

      1. Emilia Brendel - Lider Samorządności

      2. Szymon Gulak - Pasjonat

      3. Wiktoria Eljasik - Ambasador Kultury

      4. Dominik Lewandowski-Słonina - Ambasador Kultury

      VIIa

      1. Antek Klimaszewski - Ambasador Kultury

      2. Marcin Wolski - Sercem do Serca

      3. Kamil Laskowski - Herkules Nauki

      4. Hubert Fijałkowski - Herkules Nauki

      5. Natalia Kowalczyk - Poszukiwacz Wiedzy

      VIIb

      1. Milena Świątkowska- Pasjonat

      2. Barbara Klimaszewska- Artysta 

      3. Julia Sadowska- Sportowiec

      4. Oliwia Król- Sercem do Serca

      5. Filip Marchewka- Ambasador Kultury i Bezpieczeństwa

      VIIIa

      1. Wiktoria Wosik - Ambasador Kultury i Bezpieczeństwa

      2. Maja Daniłowicz - Artysta

      3. Adam Gośliński - Lider Samorządności

      4. Michał Janaszkiewczi - Poszukiwacz Wiedzy

      VIIIb

      1. Piotr Lewandowski- Sportowiec
      2. Kacper Hazy- Sportowiec
      3. Aniela Fijałkowska- Artysta
      4. Zuzanna Pyżalska- Sercem do Serca
      5. Hanna Redak Snelewska- Sercem do Serca
     • Wyniki Gminnego Konkursu Plastycznego promującego postać Janusza Korczaka:

     • „Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej”.

      Kategoria klas I – IV:

      I miejsca ex aequo:

      Piotr Ostrowski,klasa IIId

      Szkoła Podstawowa nr1 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim

      Konrad Nowakowski, klasa IV

      Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj

      II miejsce:

      Zofia Turewicz,klasa IIa

      Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj

      III miejsce:

      Lena Frątczak, klasa IVa

      Szkoła Podstawowa nr4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Aleksandrowie Łódzkim

      Wyróżnienie dla Jana Szulca, klasa IV

      Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj

       

      Kategoria klas V – VIII:

      I miejsca ex aequo:

      Zuzanna Sowińska, klasa VIb

      Szkoła Podstawowa nr4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Aleksandrowie Łódzkim

      Ada Nowakowska, klasa VIIc

      Szkoła Podstawowa im. ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Rąbieniu

      II miejsce:

      Maciej Pietrzak, klasa Va

      Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj

      III miejsce:

      Małgorzata Wrzosek, klasa VIIb

      Szkoła Podstawowa im. ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Rąbieniu

      Wyróżnienie dla Anny Kaczmarek, klasa Va

      Sportowa Szkoła Podstawowa nr3 im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim