• Obiady kwiecień

     • Wpłaty za obiady na kwiecień.

      Obiady kwiecień – 17 dni

      - uczniowie szkoły – 85,00 zł.

      - uczniowie oddz. przedszk. 68,00 zł.

      Wpłaty proszę dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 8 kwietnia 2022r.

     • Odznaki korczakowskie ( luty 2022)

     • Ia

      1.Maja Pasikowska Ambasador Kultury

      2.Milena Kuryluk- Pomocna Dłoń

      3.Zuzia Tomaszewska-Mały Artysta

      4.Janek Masiarek-Pracowity jak Mrówka

      5.Lena Nowak- Mały Artysta

      Ib

      1. Anastazja Pytlińska - Sowa Mądra Głowa

      2. Weronika Kraszewska - Sowa Mądra Głowa

      3. Weronika Zych - Ambasador Kultury

      4. Nikola Stańczyk - Pomocna Dłoń

      IIa

      1. Marcelina Błaszczyk-Sowa Mądra Głowa

      2. Antoni Smolewski- Sowa Mądra Głowa

      3. Zofia Turewicz Pracowity jak Mrówka

      IIb

      1. Anna Chylińska- Mały Artysta

      2. Nadia Chołys-Mały Artysta

      3. Aleksander Słonka-Pomocna Dłoń

      4. Emil Baranowski-Pracowity jak Mrówka

      IIIa

      1. Paulina Kozłowska - Sowa mądra głowa

      2. Karol Czachowski – Pasjonat

      3. Jan Pieszyński - Pracowity jak mrówka

      4. Jula Jena – Pracowita jak mrówka 

      5. Nikola Krysztofiak – Mały artysta

      IIIb

      1. Wiktoria Cichoń- Ambasador Kultury

      2. Kornelia Piechocka- Pracowita jak Mrówka

      3. Gabriela Ogińska- Pracowita jak Mrówka

      4. Natan Grzelczyk-  Sowa Mądra Głowa

      IV

      1. Piotr Zwierzchowski- Ambasador kultury 

      2. Hubert Piątczak - Pomocna dłoń

      3. Zofia Nadolska - Sowa mądra głowa

      4. Natasza Mielczarek - Mały artysta

      5. Maja Żołnierkiewicz - Pracowity jak Mrówka

      V

      1. Hubert Nowakowski - Poszukiwacz wiedzy

      2. Amelia Ramzi - Serce do serca

      3. Maksymilian Pytliński - Sportowiec

      4. Adrian Macander- Ambasador kultury i bezpieczeństwa

      5. Daria Łaczkowska - Herkules nauki

      VI

      1.Jakub Reśko- Herkules nauki

      2.Antoni Pazik - Sercem do serca

      3. Julian Pazik - Ambasador kultury i bezpieczeństwa 

      4.Jagoda Rosiak- Lider samorządności

      5. Agata Chylińska - Sportowiec 

      VIIa

      1. Klaudia Kwoka  - Herkules nauki 

      2. Bartosz Jańczak  - Artysta 

      3. Kamil Laskowski - Poszukiwacz wiedzy 

      4. Wiktoria Witkowska - Herkules nauki 

      5. Antoni Klimaszewski - Poszukiwacz wiedzy 

      VIIb

      1. Sportowiec -Julia Sadowska

      2. Ambasador kultury i bezpieczeństwa - Aleksandra Goslińska

      3. Herkules nauki - Michał Pyżalski

      4. Lider samorządności- Wiktoria Mila 

      5. Serce do serca- Lena Olczak

      VIIIa

      1. Adam Gośliński - Poszukiwacz Wiedzy

      2. Dominika Kulon - Serce do serca

      3. Martyna Kośla - Serce do serca

      4. Adam Szumiński - Sportowiec

      5. Stanisław Adamiak - Sportowiec

      VIIIb

      1. Filip Bartosik-Sportowiec

      2. Bartosz Kraszewski-Sportowiec

      3. Krystian Mielczarek-Sportowiec

      4. Oliwier Stańczyk-Sportowiec

      5. Tadeusz Wojtczak-Sportowiec

     • Obiady marzec

     • Informacja dotycząca dzieci korzystających z obiadów w marcu.

      Uczniowie szkoły kwota 115,00 zł.

      Dzieci oddz. przedszk. 92,00 zł

     • Współadministrowanie

     •  

      Informacja o zawarciu umowy współadministrowania

       

      Uprzejmie informujemy, że pomiędzy:

       

      Burmistrzem Aleksandrowa Łódzkiego z siedzibą Plac Tadeusza Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki

      zwanym w dalszej części umowy „Współadministratorem 1” 

      a każdym z Przedszkoli oraz każdą ze Szkół z oddziałami przedszkolnymi, do których odbywa się rekrutacja, zwaną odrębnie „Współadministratorem 2”, zwanymi łącznie „Stronami” została zawarta umowa o współadministrowanie Pana/Pani danymi osobowymi oraz danymi osobowymi kandydata. Oznacza to, że każdy z tych podmiotów przetwarza Pana/Pani dane osobowe w uzgodnionym zakresie.

      Mając na uwadze, iż Strony realizują wspólnie zadanie rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych z wykorzystaniem systemu informatycznego w celu zapewnienia miejsc
      w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach co jest obowiązkiem prawnym Współadministratora 1 wynikającym z art. 31 ust. 8, 9 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz obowiązkiem prawnym Współadministratorów 2 wynikającym z art. 130, 131, 133 i 137 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w ramach których wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych pozyskiwanych w związku z realizacją ww. zadań, Strony postanawiają, zawrzeć umowę o współadministrowaniu danymi osobowymi.

      Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku poniżej

     • Obiady za luty

     • Obiady za luty, do rozliczenia 10 dni

      Termin wpłat do 4 lutego. 

      - uczn. klas I – III  50,00 zł

      - uczn. oddz. przedszk. – 80,00 zł. (dla dzieci uczęszczających podczas ferii)

                                            - 40,00 zł. bez ferii

      Pozostali wstrzymują wpłaty. 

      Z uwagi na wiele nieobecności, kwoty do zapłaty proszę uzgadniać indywidualnie w sekretariacie lub u wychowawców klas.

     • Wpłaty na obiady za luty 2022r.

     • Wpłaty na obiady za luty 2022r.

      Ze względu na dynamiczną sytuację epidemiczną kwoty wpłat za obiady dla poszczególnych klas są zróżnicowane. Wpłaty proszę dokonywać w terminie od 01 do 04 lutego wg kwot podanych niżej.

      Klasa IA- 50,00 zł

      Klasa IB – 10,00 zł

      Klasa IIA ,  IIB , IIIA – 50,00 zł

      Klasa IIIB – 35,00 zł.

      Klasa IV – 20,00 zł.

      Klasa V – 20,00zł.

      Klasa VI – 25,00 zł

      Klasa VIIA VIIB, VIIIA i VIIIB – 50,00 zł.

      Oddział przedszkolny 80,00 zł.

      O terminach wpłat będziemy informować w każdym miesiącu

     • „ Mała książka- wielki człowiek”

     • Klasa I a bierze udział w ogólnopolskiej kampanii „ Mała książka- wielki człowiek”, której celem jest promocja czytelnictwa wśród dzieci. Uczniowie klasy pierwszej zostali obdarowani specjalną wyprawką czytelniczą, która zawiera: książkę dla uczniów „Pierwsze abecadło” oraz plakat z literami, a dla rodziców jest broszura- „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem”.
      Projekt „Mała Książka – Wielki Człowiek” jest w całości finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

     • Odznaki korczakowskie (październik 2021)

     • Ia

      1.Eryk Dremluk-Sowa mądra głowa

      2. Alicja Kubicka- Pomocna dłoń

      3.Oskar Mazurkiewicz- Pracowity jak mrówka

      4.Michalina Gawęda - Mały artysta

      5. Jakub Gumel-Kwiatkowski- Pomocna dłoń

      Ib

      1.Marcel Lewandowski-Słonina - Pomocna dłoń

      2. Blanka Rybczyńska - Ambasador Kultury

      3. Anastazja Pytlińska - Sowa Mądra Głowa

      4. Antoni Jędrzejczak - Pracowity jak mrówka

      IIa

      1.Pola Sznajder-Sowa mądra głowa

      2.Jan Nowak-Pracowity jak mrówka

      3.Igor Kumór-Pracowity jak mrówka

      4. Róża Grędecka- Sowa mądra głowa

      IIb

      1. Oliwia Mikołajczyk - Pomocna dłoń

      2. Nadia Chołys - Ambasador Kultury

      3. Maciej Bieguszewski - Sowa Mądra Głowa 

      4. Aleksander Słonka - Sowa Mądra Głowa

      IIIa

      1. Alicja Kaczyńska - Sowa mądra głowa

      2. Olaf Leniart - Sowa mądra głowa

      3. Zofia Wojtczyk - Pasjonat

      3. Julia Wojtczak - Pracowita jak mrówka

      4. Adrian Brendel - Pracowity jak mrówka

      IIIb

      1. Kacper Zaborowski- Pracowity jak mrówka

      2. Wojciech Jędrzejczak- Sowa mądra głowa

      3. Zofia Pilarska- Sowa mądra głowa

      4. Jagoda Kubicka- Pasjonat

      IV

      1. Jan Szulc- Ambasador kultury 

      2. Antonina Serejko- Pomocna dłoń

      3.Liliana Słomska- Sowa mądra głowa

      4. Michał Król -Mały artysta

      5. Grzegorz Kucharczyk- Sportowiec  

      V

      1. Filip Barański - Ambasador kultury

      2. Hubert Nowakowski- Herkules nauki

      3. Janusz Mańdziuk- Pasjonat

      4. Katarzyna Dobrowolska- Sercem do serca

      5. Zofia Słowikowska- Sercem do serca

      VI

      1. Stanisław Osada- Herkules nauki

      2. Jakub Reśko-Poszukiwacz wiedzy

      3. Pola Piechocka- Artysta

      4. Agata Chylińska- Lider samorządności

      5. Radosław Białek- Sportowiec

      6. Emilia Brendel - Sercem do serca

      VIIa

      1.Herkules nauki - Stanisław Ptak, 

      2.Herkules nauki - Kamil Laskowski 

      3. Artysta- Lena Przewoźniak 

      4. Sercem do serca - Patrycja Cebulska 

      5. Sportowiec - Igor Białek 

      VIIb

      1. Sportowiec -Ignacy Wojtczak

      2. Serce do serca - Filip Marchewka

      3. Herkules nauki - Oliwia Król

      4. Sportowiec- Julia Sadowska

      5. Herkules nauki- Milena Świtkowska 

      VIIIa

      1. Marcel Sierny - Lider Samorządności

      2. Aleksandra Grabarczyk - Artysta

      3. Wiktoria Wosik - Sercem do serca

      4. Mateusz Kozłowski - Poszukiwacz Wiedzy 

      5. Oliwia Osmulska - Poszukiwacz Wiedzy

      VIIIb

      1.Tadeusz Wojtczak- Lider Samorządności

      2. Ania Grabowska- Ambasador Kultury

      3. Sandra Kozłowska- Ambasador Kultury

      4.Zuzia Pyżalska- Sportowiec

      5. Filip Bartosik- Poszukiwacz Wiedzy

     • Obiady styczeń.

     • Obiady za styczeń:

      termin wpłat - do 17 stycznia 2022

      kwota - 80 zł uczniowie szkoły 

      kwota - 64 zł - uczniowie oddziału  przedszkolnego 

     • KONKURS

     • Dzień dobry Drodzy Rodzice.
      Do końca roku zostało już niewiele czasu, a więc i do końca naszego konkursu RR dokładnie 8 ostatnich dni. Tabela się odwraca, walka na podium trwa wśród klas o pierwsze miejsce i o nagrodę, którą jest seans dla całej klasy w naszym nowym kinie "Spójnia" w Aleksandrowie Łódzkim.W imieniu całej Rady Rodziców zachęcam do wpłat Rodziców/ Opiekunów dzieci tych, którzy jeszcze nie dokonali wpłaty w tym semestrze, przypomnę ustalona składka na semestr to 50zł czyli 10zł miesięcznie.

      Poniżej przedstawiam wyniki konkursu RR do 22.12.21r.miejsce klasa kwota wpłat liczba uczniów przeliczenie na ucznia

      1. klasa 1B 1 050 zł 17 62 zł
      2. klasa 1A 930 zł 17 55 zł
      3. klasa 3B 900 zł 17 53 zł
      4. klasa 2A 625 zł 14 45 zł
      5. klasa 7B 750 zł 20 38 zł
      6. klasa 5 700 zł 19 37 zł
      7. klasa 2 B 450 zł 13 35 zł
      8. klasa 3A 575 zł 18 32 zł
      9. klasa 6 600 zł 20 30 zł
      10. klasa 8B 550 zł 20 28 zł
      11. klasa 4 500 zł 22 23 zł
      12. oddział przedszkolny 400 zł 21 19 zł
      13. klasa 8A 250 zł 19 13 zł
      13. klasa 7A 250 zł 20 13 zł
      W imieniu swoim i całej Rady Rodziców chciałabym złożyć wszystkim Rodzicom/Opiekunom i Nauczycielom
      z naszej szkoły życzenia Spokojnych i Zdrowych Świąt Bożego Narodzenia, przepełnionych radością, miłością, ciepłem i bliskością najbliższych. Po prostu Magicznych Świąt, a Nowego Roku 2022 spełniającego wszelkie marzenia, pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i sukcesów.

      Ze świątecznymi pozdrowieniamiMonika Stasiak vel Stasek

     • Uwaga!

     •                                                                                                                                Ruda Bugaj,23.12.2021r.

                                                                    Informacja

      W dniu 24 grudnia 2021 roku szkoła będzie zamknięta. Pracownicy na podst. Art.
      130 § 2 Kodeksu pracy odbierają dzień wolny w związku z przypadającym
      świętem 25 grudnia.

     • Zapraszamy na Bal

     • Rada Rodziców serdecznie zaprasza na Karnawałowy Bal, który odbędzie się 05.02.2022 w Naszej szkole.

      Szczegóły na temat zapisów i kosztów znajdują się w załaczniku.


      Serdecznie zapraszamy

      Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Rudzie Bugaj

     • Projekt "Umiem Pływać"

     • Uczniowie klas Ia i Ib naszej szkoły uczestniczą w roku szkolnym 20211/22 w projekcie Umiem Pływać realizowanym przez Towarzystwo Pływackie Olimpijczyk w Aleksandrowie Łódzkim.

     • Regulamin konkursu Rady Rodziców

     • Najwyższe wpłaty na fundusz Rady Rodziców

      Rada Rodziców Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Rudzie Bugaj ogłasza konkurs wpłat na fundusz Rady Rodziców pt:

      „Najwyższe wpłaty na fundusz Rady Rodziców”

       

      Poniżej publikujemy regulamin konkursu oraz zachęcamy wszystkich rodziców i prawnych opiekunów uczniów naszej szkoły do udziału.